Menu strony

Jak powiększyć jakość obsługi klienta?

Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej jest ważnym fragmentem gry rynkowej. Tychże przewag możemy wyszukiwać w wielu aspektach produktu a także usługi. Mogą być to jakość, cena, logo, promocje.
Może to być też jakość obsługi klienta - to nierzadko ten fragment, który wyróżni wyroby danej jednostki od rywalizacji. Sprawi że odpowiednio obsłużony Klient chętniej powróci do wybranego miejsca. Dobra obsługa to także szansa na zdobycie rekomendacji której klient może udzielić konkretnej firmie. Spontaniczna i nie wymuszona rekomendacja z kolei to najlepsza forma promocji. Elementem niezbędnym do dobrej obsługi Klienta jest stosownie opracowany oraz wdrożony standard obsługi. Dopiero mając takie narzędzie pracobiorcy mogą realizować założenia jakościowe w zakresie jakości obsługi. Innym istotnym elementem jest świadomość pracowników dotycząca istoty dobrej obsługi klienta w ich pracy jak też wsparcia które on przynosi w realizacji pozostałych stawianych przed nimi celów. Celowe jest wówczas badanie satysfakcji klientów .


Ogólne czyszczenie maszyny
Pracując nad właściwą jakością obsługi należałoby jest zastanowić się na poziomem zaangażowania pracowników oraz panującą w przedsiębiorstwie kulturą organizacji. Duże zaangażowanie pracowników może być bowiem kluczem do należytej realizacji celów stawianych przed nimi. Zwiększa także chęć a także otwartość na realizację wzorców obsługi. Mnóstwo przedsiębiorstw dopisuje jakość obsługi do systemów premiowych swoich pracowników. To jedna z wielu metod motywowania brygad do tego aby oprócz celów ilościowych realizował także założenia jakościowe.
W przypadku wykorzystywania takich podejść konieczne jest wdrożenie systemu badania jakości obsługi klienta. Najważniejszym narzędziem do tego będą badania marketingowe. Więcej na www.secretclient.com.
2018/06/22, 01:47:19