Menu strony

Gdy konieczna jest pomoc prawna

Z jakiej przyczyny dobrze jest polecić radcy prawnemu prowadzenie procesu sądowego?

Nie każda sprawa sądowa nastręcza udziału adwokata w charakterze reprezentanta. Jest kilka postępowań, jakie z uwagi na nieskomplikowany zakres, nie wymagają jego udziału. Należy do nich na pewno sprawa o potwierdzenie nabycia spadku.


Radca prawny
Bez wątpienia od tej reguły mogą być odstępstwa. Radca prawny będzie potrzebny w sprawach cywilnych, w postępowaniach administracyjnych, a przede wszystkim w gospodarczych. Pomoc radcy prawnego w postępowaniach polega na zastępowaniu reprezentowanej przez niego strony postępowania i wykonywaniu za nią działań mających związek z przygotowywaniem wszelakiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń albo innych pism) i co najważniejsze, radca prawny bierze czynny udział w rozprawie, zadaje pytania biegłym.

Tutaj na uwagę zasługuje także to, iż zaczynając od 5 maja 2012 r. odmieniły się przepisy postępowania cywilnego nakładając na strony postępowania nowe, w wyższym stopniu rygorystyczne obowiązki, do jakich należy prezentacja w pozwie bądź odpowiedzi na na niego każdych stwierdzeń a także wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń oraz dowodów, chyba że uczestnik uprawdopodobni, że nie zameldował ich w pozwie czy innym piśmie przygotowawczym bez swej winy lub iż uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu przedmiotu sprawy czy też że występują inne szczególne okoliczności. Trzeba też podkreślić, iż z uwagi na zaistniałe zmiany uczestnictwo adwokata w toku pierwszej instancji bywa bardzo ważne właśnie z uwagi na potrzebę wykonania w sposób prawidłowy postępowania dowodowego. Gdy posiadamy ograniczone możliwości ekonomiczne to zawsze polecane jest zaangażowanie radcy prawnego do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, zaś w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do napisania apelacji lub kontrakcji na nią.

Sprawdź też

Jak uciec przed licznymi oszustami kupując auto z drugiej ręki

drogeria
Jesteśmy w pełni świadomi tego, iż dilerzy samochodowi posługują się wieloma brudnymi sztuczkami, aby jak najlepiej sprzedać towar.


Musimy też dodać, iż koszty uczestnictwa radcy prawnego w procesie będą - co do zasady - zwracane przez stronę przegraną na podstawie stosownego orzeczenia. Gdy wyszukujemy prawnika w okolicy Wrocławia sugeruję wbić w wyszukiwarkę zdanie: radca prawny Wroclaw.
2017/08/18, 06:31:05