Menu strony

Różnorodność naczep do ciężarówek

Naczepa to gatunek pojazdu kołowego, jaki pozbawiony jest swojego źródła zasilania. W czasie przewozu naczepy pełnią funkcję składnic przejściowych. Toteż w toku transportu powinny w całości ochraniać towar przed obniżaniem jego jakości i deficytami.


tir
Naczepy ciężarowe to pojazdy drogowe, opracowane w taki sposób, iż element pojazdu spoczywa na ciągniku samochodowym. Pierwszą grupą naczep są izotermy. Są to naczepy utrzymujące ciepło w ujemnych temperaturach na zewnątrz. Są one przeznaczone do transportu na średnich i krótkich szlakach. Naczepy ciężarowe izotermy stosowane są przy transporcie towarów spożywczych, ale nie ma ona agregatu chłodniczego, zatem nie posiada możliwości chłodzenia i transportu towarów mrożonych. Więcej na
Samochód dostawczy, tir
Naczepa owego typu określona jest przeważnie do transportu na krótkich i średnich trasach, w szczególności dla ładunków, które są wrażliwe na nadmierny wzrost, bądź zmniejszenie temperatury, jakiej wymagają gwarancje przed działaniem warunków atmosferycznych, takich jak kurz, pył, wilgoć. Gatunkiem izoterm są chłodnie. Naczepy te są zaopatrzone także w agregat chłodniczy. Umożliwia on na transport jarzyn, owoców i innych towarów spożywczych, oraz towarów farmaceutycznych. Naczepy ciężarowe mogą być kryte plandeką. Taki typ zabudowy jest najstarszym i najpopularniejszym rodzajem zamykania powierzchni ładunkowej w naczepach używanych do przewozu materiałów.

Specyficzna właściwość tych naczep, które kryte są plandeką, jest możność załadunku z boku, ponieważ burty naczepy są zniżane na pełnej długości ładownej, po obu stronach, a wysokość ładunkowa jest jednakowa na pełnej długości naczepy. Jest również sposobność załadunku od góry, jest to proste, bowiem zazwyczaj naczepy te mają łatwy do demontażu stelaż i plandekę. Aby skorzystać z tego rodzaju transportu, nie musi się posiadać go na własność. Wynajem naczepy zezwoli przewieść ładunek w umowne miejsce, bez potrzeby kupna kosztownego sprzętu. Zróżnicowanie naczep pozwoli przystosować odpowiednią do przewożonego towaru.
2020/05/03, 07:53:05