Menu strony

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

Sposoby wejścia na zagraniczne rynki są to sposoby dotyczące wyboru określonej formy aktywności zagranicznej i sposobu ekSPAnsji na zagraniczne rynki jak też kolejności ich opanowywania.


Czynnikiem decydującym o wyborze strategii wejścia na rynek zagraniczny jest pozycja firmy na rynku (walory konkurencyjne) skonfrontowane z atrakcyjnością rynku.
detektyw


W razie słabych atutów a także mało atrakcyjnego rynku wybiera się w większości wypadków metodę nie mającą przesunięcia zasobów tzn. eksport pośredni. W przypadku mocnych atutów i małej atrakcyjności rynku firmy podejmują wywóz towarów pośredni jak też eksport bezpośredni przy wykorzystaniu swoich sieci sprzedaży. Gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje właściwymi zasobami, jednak rynek jest ciekawy przyjmuje się najczęściej taktykę sprzedaży licencji, kreowania systemu franchisingo-wego lub joint-venture z partnerem miejscowym. Przedsiębiorstwa silne a także funkcjonujące na interesującym rynku stosują strategię inwestowania za granicą i tworzą montownie, zakłady wytwórcze albo swe filie.
Z punktu widzenia sposobu ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo może realizować taktykę koncentracji rynkowej, która polega na powolnym oraz systematycznym powiększaniu ilości rynków na jakich przedsiębiorstwo prowadzi aktywności marketingowe lub procedurę dywersyfikacji rynkowej, w jakiej firma wchodzi początkowo jednocześnie na wiele rynków a w miarę upływu czasu usuwa z rynków mniej intratne wyroby albo wycofuje się z rynków dających małe zyski. By wejść z eksportem na rynek rosyjski należy posiadać tzw. certyfikat - wizytówka http://www.certificator.eu/pl/certyfikacja/certyfikaty-rosyjskie.html - Gost.
2021/02/03, 07:43:05