Menu strony

Certyfikat dla towarów wywożonych do Federacji rosyjskiej

Zgodnie z wymaganiami Federacji Rosyjskiej większość towarów, jakie będą wprowadzenie do obrotu na obszarze Rosji powinny zostać poddane certyfikacji.


Jest to tak zwany GOST R. Obowiązek ów tyczy się wytwórców wyrobów konsumenckich, tj.
dom


klik


żywność, tekstylia oraz zabawki. Również przedsiębiorstwa oferujące przedmioty elektryczne będą musiały osiągnąć wymogi bezpieczeństwa jak też ochrony środowiska. Wszelkie towary wywożone na rynek Rosji w zależności od charakteru produktu są poddawane obowiązkowej bądź dobrowolnej certyfikacji. Certyfikacja jest prowadzona przez jednostki mające stosowną akredytację, zaś certyfikat - zobacz - uzyskany w tym procesie jest podstawą wprowadzania do obrotu i poświadczeniem niezbędnym przy odprawie celnej.


Certyfikat zgodności GOST R - to jeden z kluczowych dokumentów, który jest wymagany między m.in. przez rosyjskie służby celne przy eksporcie towarów na terytorium FR. Certyfikat ów uwierzytelnia zgodność fabrykacji z aktualnymi normami GOST. W oparciu o standardy GOST realizowane są odpowiednie badania, jakich celem będzie potwierdzenie bezpieczeństwa badanego artykułu na zgodność z konstytuowanymi dla niego przepisami. Certyfikat GOST R może dotyczyć wysyłki indywidualnej bądź produkcji seryjnej zależnie od rocznej wielkości eksportu. Dla przesyłki pojedynczej Certyfikat - sprawdź-- www.certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-gost-r.html - Zgodności partii będzie dokumentem handlowym ważnym dla jednej partii przesyłki, na przykład dla wskazanej ilości jednego typu wyrobu.
Ów typ certyfikatu celowy jest przy doraźnym eksporcie do Rosji. Może on być wykorzystywany tylko wtedy, kiedy można dowieść, kto będzie importerem w Federacji rosyjskiej na podstawie kontraktu ewentualnie faktury.
2018/02/15, 12:38:02