Menu strony

Każde z narzędzi w zakładzie pracy powinno być zupełnie sprawne, żeby spełniało swoje najistotniejsze zadania

Wszystkie wózki stosowane w w logistyce i dziedzinach pokrewnych powinny zapełnić wyznaczone normy związane z bezpieczeństwem oraz higieny dokładnie wyznaczone przepisami bhp. Ten warunek dotyczy również pojazdów widłowych, czyli profesjonalnych pojazdów, które można spotkać w większości hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy
Podstawowym warunkiem, który ma szansę decydować o tym, że wózek widłowy - (hyster) zostanie dopuszczony do użycia, jest jego doskonała sprawność. W celu zapewniania sprawności wózka musimy przeprowadzać rutynową konserwację i kontrole techniczne urządzenia. Musimy także pamiętać, że w porozumieniu z obowiązującymi przepisami złe jest stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach wózków wydzielających spaliny zasilanych benzyną etylizowaną albo posiadającą pozostałe szkodliwe substancje.

Jeżeli chcesz poznać uzupełniające informacje na prezentowany tutaj wątek, to przeczytaj to ważne opracowanie - ono też jest warte uwagi.Wózki widłowe to maszyny, które mają szansę stworzyć wiele rozmaitych niebezpieczeństw w czasie pracy. Dlatego przestrzeganie większości przepisów które dotyczą bhp jest niezwykle ważne w czasie pracy z tymi wózkami. Przepisy dokładnie wyznaczają, kto może obsługiwać wózek widłowy. Jednym z podstawowych wymagań jest skończenie profesjonalnego kursu. Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki i musi być przeprowadzony zgodnie z programem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.


Sprawdź też

Zamierzasz pracować jako zawodowy kierowca? Już dzisiaj zrób badania w pracowni psychologicznej

gabinet
Obecnie mnóstwo osób ma problemy ze swoją osobowością. Przyczyną tego jest przede wszystkim stres, nieodpowiednia dieta , a także brak jakiekolwiek aktywności fizycznej. Mnóstwo ludzi zajmuje się wyłącznie pracą i temu poświęca największą ilość czasu i sił.
Wózek widłowy
użycie wózków widłowych w pracy nakłada określone wymagania na pracodawcę, który powinien ograniczać występowanie zagrożeń i zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa. Do jego zadań należy m. in. przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, podczas których operatorzy wózków mogą zapoznać się z instrukcjami obsługi oraz sposobami prawidłowego użycia pojazdów, a także przepisami BHP.

Brak odnoszenia się do podstawowych zasad bhp może prowadzić do bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji grożących życiu i zdrowiu pracowników. Właściwe szkolenia a także doskonały stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdują się na terenie danej firmy.
2018/11/23, 12:17:01