Menu strony

Każde z narzędzi w zakładzie pracy powinno być zupełnie sprawne, żeby spełniało swoje najistotniejsze zadania

Wszystkie wózki stosowane w w logistyce i dziedzinach pokrewnych powinny zapełnić wyznaczone normy związane z bezpieczeństwem oraz higieny dokładnie wyznaczone przepisami bhp. Ten warunek dotyczy również pojazdów widłowych, czyli profesjonalnych pojazdów, które można spotkać w większości hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy
Podstawowym warunkiem, który ma szansę decydować o tym, że wózek widłowy - (hyster) zostanie dopuszczony do użycia, jest jego doskonała sprawność. W celu zapewniania sprawności wózka musimy przeprowadzać rutynową konserwację i kontrole techniczne urządzenia. Musimy także pamiętać, że w porozumieniu z obowiązującymi przepisami złe jest stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach wózków wydzielających spaliny zasilanych benzyną etylizowaną albo posiadającą pozostałe szkodliwe substancje.

Wózki widłowe to maszyny, które mają szansę stworzyć wiele rozmaitych niebezpieczeństw w czasie pracy. Dlatego przestrzeganie większości przepisów które dotyczą bhp jest niezwykle ważne w czasie pracy z tymi wózkami. Przepisy dokładnie wyznaczają, kto może obsługiwać wózek widłowy. Jednym z podstawowych wymagań jest skończenie profesjonalnego kursu. Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki i musi być przeprowadzony zgodnie z programem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.


Sprawdź też

Jak zachowywany i przemieszczany może być odpad niebezpieczny

wywóz odpadów
Współcześnie doglądanie o otoczenie naturalne powinno być priorytetem dla dużej ilości osób, ale także powinny się też interesować znaczne zbiorowości. Bez wątpienia bowiem nawet proste zanieczyszczenie powietrza bądź gleby może mieć niezmiernie niedobre skutki w przyszłości. Wszystkie złe elementy prosto trafiają do tego, co później spożywamy, a co za tym idzie także my zaczynamy potem chorować.
Wózek widłowy
użycie wózków widłowych w pracy nakłada określone wymagania na pracodawcę, który powinien ograniczać występowanie zagrożeń i zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa. Do jego zadań należy m. in. przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, podczas których operatorzy wózków mogą zapoznać się z instrukcjami obsługi oraz sposobami prawidłowego użycia pojazdów, a także przepisami BHP.

Brak odnoszenia się do podstawowych zasad bhp może prowadzić do bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji grożących życiu i zdrowiu pracowników. Właściwe szkolenia a także doskonały stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdują się na terenie danej firmy.
2018/07/04, 20:19:01