Menu strony
Prezes
Komornik

Jak kupować coś na licytacji komorniczej i gdzie znaleźć komornika w Tarnowskich Górach?

Komornik sądowy jest to urzędnik powszechny, działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się de facto egzekwowaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze naporu egzekucyjnego. Komornik praktykuje podobnie innego typu czynności przekazane na bazie odmiennych statutów pod dozorem prezesa poprawnego terenowo sądu rejonowego.